Showing 1 – 20 of 30
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article July 20, 2014

  Jin Shi; Yian Wang; Wen Liu; Weike Jing; Yufeng Zhou; Shanshan Shao; Kai Zhang; Qiuping Chen; Wurong Li

  Proc. ASME. 46032; Volume 6A: Materials and Fabrication, V06AT06A071.July 20, 2014
  PVP2014-28516
  doi: 10.1115/PVP2014-28516

 • Editorial April 12, 2018

  J. Micro Nano-Manuf. 2018; 6(2):020202-020202-1.
  JMNM-18-1011
  doi: 10.1115/1.4039752

  TOPICS: Wells